کتاب کتابخوانی در مدارس


هنوز کارى در زمینه کتابخانه‌هاى دیجیتالى نکرده ایم

نکته قابل تأمل در بحث کتاب و کتابخوانى این است که هنوز بخش عمده اى از مدارس ما فاقد کتابخانه‌اند. مدارسى هم که کتابخانه دارند از فضاى فیزیکى مناسب و اتاق مطالعه که از ملزومات ضرورى یک مدرسه است بى بهره اند. ضمن آن که کتاب موجود در کتابخانه‌هاى مدارس تنوع و جذابیت لازم را ندارند.همچنین ساز و کارى که براى آموزش در مدارس در پیش گرفته‌ایم تمرکز محور است؛ به این معنى که کتب درسى در مرکز آموزش‌ها قرار مى‌گیرد و معلم ناچار است که فقط اطلاعات کتاب را به بچه‌ها انتقال دهد، بنابراین دست معلم و دانش آموز براى یافتن مطـالب جدید پیرامون مباحث درسى بسته مى شود و خواه ناخواه کتاب غیردرسى کتابخانه نیز بدون طرفدار و خواننده باقى خواهد ماند.

مطالعه کتب غیردرسى قاعدتا باید در مدرسه اتفاق بیفتد، اما برنامه فشرده درسى در مدارس ما عملاً وقت آزاد براى دانش آموز باقى نمى گذارد، ضمن آن که در مدرسه نمى آموزیم که مطالعه غیردرسى هم مى‌تواند بخشى از تکالیف درسى قلمداد شود، این بى‌توجهى موجب مى شود بچه‌ها حتى در اوقات فراغت‌شان به سمت مطالعه کتاب نروند، البته اگر بخواهیم به نیازهاى امروز نسل دانش آموز توجه کنیم باید از خلأ بزرگى در مدارس صحبت شود که آن نبود کتابخانه دیجیتالى است.باید بدانیم که بچه‌ها به فضاى مجازى علاقه زیادى نشان مى دهند که مى توان از همین علاقه مندى بهره گرفت و کتاب‌هاى مورد نیاز آنها را در چارچوب مجازى که هزینه کمترى هم نیاز دارد پاسخ داد. بنابراین همه این عوامل در کنار هم موجب شده است که سرانه مطالعه در بین دانش آموزان بسیار ناچیز تخمین زده شود. محتواى کتابخانه‌ها با کتب درسى همسو مى‌شود.

زهرا پناهى روا، معاون دفتر توسعه فعالیت‌هاى فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در این زمینه مى گوید: «براى انس و الفت بیشتر دانش آموزان بویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایى و همین طور مشارکت بیشتر معلمان در امر کتاب و کتابخوانى در سال تحصیلى جارى 14 هزار کتابخانه کلاسى در مدارس مقطع ابتدایى کشور ایجاد مى شود. ضمن آن که 85 هزار کتابخانه کلاسى موجود نیز ساماندهى خواهد شد. همچنین محتواى کــتابخانه‌ها با محــتواى کتــب درسى دانش آموزان همسو مى‌شود. »

او همچنین از تخصیص اعتبار 5 میلیارد تومانى براى تجهیز کتابخانه‌هاى مدارس کشور خبر مى دهد و مى‌افزاید: در تفاهمنامه اى که بزودى بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و همین طور وزارت آموزش و پرورش منعقد خواهد شد، کتابخانه‌هاى مدارس راهنمایى و متوسطه کشور تجهیز مى شود، ضمن آن که در این طرح اولویت با کتابخانه‌هاى مدارس شبانه‌روزى مناطق محروم کشور و مدارس شاهد خواهد بود.او توسعه و تقویت کتابخانه‌هاى متمرکز دانش آموزان را در سطح مناطق خاطرنشان مى کند و مى گوید: «در برخى از مناطق کشور همه مدارس به کتابخانه دسترسى ندارند بر همین اساس کتابخانه‌اى منطقه‌اى شکل مى‌گیرد تا دانش آموزان چند مدرسه به طور مشترک از آن استفاده کنند، این مسئله بویژه در مناطق دورافتاده و محروم کشور بیشتر دیده مى شود،

بر این اساس یکى از طرح‌هایى که در سال تحصیلى جارى با هدف ارتقاى فرهنگ کــتاب و کتابخوانى در مدارس کشور اجرا مى شود تقویت کتابخانه‌هاى متمرکز است.

به نظر مى رسد کتابخوانى یک رفتار آموختنى است و براى آموختن یک رفتار و درونى کردن آن، بدون شک نمى توان نقش خانواده را نادیده گرفت.

منبع: روزنامه اطلاعات به شماره 25235

/ 0 نظر / 16 بازدید