ثبت اثر کتابخانه بلوتوثی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 آگهی ثبت آثار ادبی و هنری شماره171398/90/102  
براساس درخواست نامه شماره 3023 آقای احمدمحمدولی اثر ذیل به استناد بند 1و 12 ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ـ مصوب 1348ـ تحت شماره 1399 جلد یک دفتر گواهی ثبت آثار ادبی و هنری در تاریخ 12/11/90 به‌ثبت رسید.
نام و توصیف اثر: نوشته‌ای به نام کتابخانه بلوتوثی
کتابخانه بلوتوثی به عنوان یک کتابخانه دیجیتالی نوین و با تحقق شعار کتاب همراه ـ تلفن همراه فعالیت خود در راستای ارتقاء سطح آگاهی‌های شهروندان و ارتقاء فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی و بهره‌برداری از رسانه‌های نوظهور برای جذب جوانان و خانواده‌ها  در روز کتاب و کتابخوانی راه اندازی می¬شود.
دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 
/ 0 نظر / 16 بازدید