کتاب بلوتوثی ارتقای تحول اجتماع

 گزیده ای از کتاب بلوتوثی ارتقای تحول اجتماع نوشته مارک هومان:

 "مردم یک محله معمولاً نیازهایی دارند وقتی نیازهای یک محله به وسیله خود مردم یا گروه های محلی شناسایی و مرتفع گردد محله وضعیت خوبی می یابد اما زمانی که ارتباطات و تعاملات مردم محدود می شود در این زمان نیز نیاز است با هم تعامل برقرار کنند، نیاز مشترک خود را بشناسند و برای رفع آن برنامه ریزی مشارکتی انجام دهند."

/ 0 نظر / 14 بازدید