معرفی طرح ملی فجر

پیـام کتـاب های فـجر:
راه حـلی بـرای زنـدگی بهتـر و شـادتـر
استحـکام بنیـان خـانـواد
هـدف طـرح فـجر:
تشویق مردم به خـرید و مطالعه کتـاب، به گونه ای که خرید کتـاب در سبد کالای مصرفی خـانواده ها، سهم قابل قبـولی پیدا کند.
مجـوز طـرح فـجر:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور فرهنگی
اداره کل مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
به شماره: 136/89823
طرح ملی فـجر (تـرویج فـرهنگ کتـابخوانی در جـامعه)
طـرح ملی فـجر؛ عظیم ترین پـروژه ترویجی و تشویقی خرید و مطالعه کتاب در ایـران است. این طـرح در راستای بیانات رهبـر معظم انقـلاب در دیدار مسئـولان کتـابخانه ها و کتـابداران (مورخ 29/4/1390) شـکل گرفته و توسـط راهبـرد اقتصـاد فـردا تـدوین، طـراحی و سـرمایه گـذاری شده است. طرح فـجر همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهـران افتتاح و انتشارات رسم آن را در گستره ی ایـران اجـرا می نماید. در خصوص کتاب های فجر از طـریق رسـانه مـلی، دستگاه های ارتباط جمعی و وسائل تبلیغاتی گوناگون اطلاع رسـانی می شود.
اهداف فرهنگی طـرح فـجر:
• قرار گرفتن کتاب در سبد مصرفی خانواده ها؛
• ایجاد فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه مطالعه در سطح ملی؛
• ارتقا سطح زندگی فرهنگی، اجتماعی جوانان و خانواده ها؛
• کسب مهارت های فردی و اجتماعی برپایه معارف وآموزه های امـام عـلی (ع)؛
• توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده؛
• افزایش و ارتقاء مهارت های زندگی در خانواده ها؛
• بهبود ارتباطات بین فرزند و والدین در خانواده ها؛
• امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی؛
کتاب های طرح فجر، شامل 4 عنوان کتاب (تیپ های حرکتی، تیپ های ذهنی، تیپ های احساسی و کتاب علی (ع) به فرزند فاطمه (س) چه گفت؟ می باشد. چاپ نخست کتاب های فجر، با همکاری و مساعدت معاونت محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 4 غرفه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و کوچک و غرفه خلیج فارس به مخاطبان معرفی و عرضه گردید. کتاب های فجر در قطع جیبی و با حجم کم (64 صفحه) طراحی شده اند و خانواده ها، زوج های جوان و دانشجویان جامعه ایران را مخاطب قرار داده و و افزایش مهارت های زندگی در خانواده ایرانی را هدف گیری نموده است.
1763 جایزه جمعاً به ارزش 3/200/000/000 ریال برای خرید و مطالعه کتاب های فجر، ‌از مهمترین عوامل تشویق مخاطبان به خرید و مطالعه این کتاب ها می باشد.
چگونگی تهیه کتاب های فـجر:
طرح ملی فجر همزمان با بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در غرفه های طرح فجر افتتاح گردید. شبـکه تـوزیع کتاب های فجر، فـروشگاه هاو سوپرمارکت های مواد غذایی، کتابفروشی ها و داروخانه معتبـر در کـل ایـران می باشد.
قرعه کشی جوایز کتاب های فجر، به فضل پروردگار در روز 22 اسفند ماه 91 در جـزیره ابوموسی برگزار می گردد.
منبع:book.refco.ir
 
/ 0 نظر / 24 بازدید