کتاب بلوتوثی حقوق ورزش

 اهداف حقوق ورزش

  موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شـرط اسـاسی خلاف قانون بودن آن هاست که با عناوینی چون جرم ، شبه جرم ، خطای محـض ، عـمد و غیر عمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و .... جرایم متفاوت می باشد .

 اما می توان گفت که در حقوق ورزش هـدف بـالا بـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزش ، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش ،  تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش ، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی ، می باشد .

/ 0 نظر / 14 بازدید