تست میزان اعتیاد به اینترنت

تست ساده ای برای فهمیدن میزان اعتیاد به اینترنت وجود دارد. به جوابهای مثبت خود نمره یک و به جوابهای منفی نمره صفر بدهید.

آیا فکر می‌کنید زمانی را که صرف اینترنت می‌کنید بیشتر از زمانی است که باید صرف آن کنید؟

آیا برای محدود کردن استفاده خود از اینترنت مشکل دارید؟

آیا یکی از اعضای خانواده یا دوستانتان از زمانی که صرف اینترنت می‌کنید شاکی است؟

آیا فکر می‌کنید که برایتان مشکل است چند روز بی اینترنت بمانید؟

آیا بازدهی کارتان و یا روابط شخصیتان تحت تاثیر اینترنت قرار گرفته است؟

آیا برایتان سخت است که به جاهای خاصی از وب مرتب سرکشی نکنید و یا دنبال فایلهای خاصی نباشید؟

آیا نمی‌توانید در برابر وسوسه خرید کالا و یا سرویسی در اینترنت مقاومت کنید؟

آیا در تلاش خود برای محروم کردن خود از اینترنت ناموفق بوده‌اید؟

آیا بیشترین لذت و رضایت خود را در زندگی در زمان آنلاین بودن کسب کرده‌اید؟

نتایج:

اگر نمره شما بین 0 تا 3 باشد، احتمال کمی وجود دارد که معتاد به اینترنت شوید.

اگر نمره‌تان بین 7 تا 9 باشد ، متاسفم، معتادید.

نمره بین 4 تا 6 حالت بینابینی دارد.ممکن است معتاد شوید و یا نه.

منبع:تبیان

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید