انواع کتابهای الکترونیکی

 کتابهای الکترونیکی، با توجه به ویژگیها، امکانات، و کاربردهایشان به گروههای زیر تقسیم می شوند:

1) کتابهای الکترونیکی فقط متن ـ در این دسته، کتابهای الکترونیکی فقط شامل اطلاعات متنی هستند و هیچ گونه تصویر، نمودار و جز آن را شامل نمی شوند.

2) کتابهای الکترونیکی دارای تصاویر اسکن شده ـ در کنار اطلاعات متنی، تعدادی تصویر اسکن شده نیز وجود دارد.

3) کتابهای الکترونیکی با تصاویر متحرک ـ در کنار اطلاعات متنی، تعدادی تصویر انیمیشن و یا قطعاتی از فیلم نیز وجود دارد.

4) کتابهای الکترونیکی سخنگو ـ این دسته کتابهای الکترونیکی با استفاده از امکانات صوتی و الکترونیکی تا حدی با کاربر رابطه برقرار می کنند.

5) کتابهای الکترونیکی چند رسانه ای ـ در این دسته از کتابهای الکترونیکی یک رابطه چند رسانه ای و دو سویه میان کتاب و خواننده برقرار می شود. این دسته کاملاً با کتابهای سنتی و چاپی متفاوت اند و امکانات کمکی برای جستجو و تحقیق در آنها در نظر گرفته شده است.

منبع:اخبار مقالات و فناوری اطلاعات

/ 0 نظر / 15 بازدید