کتابخانه بلوتوثی انتظار به مناسبت اعیاد شعبانیه در منطقه چهار تهران - پارک پلیس