در این ایستگاه که در پارک تسلیحات برگزار گردید فایل کتب و مقالات در حوزه اخلاق و حقوق شهروندی همچون حقوق آپارتمان نشینی، آداب رانندگی، احترام و حقوق دیگران و...به تلفن همراه متقاضیان بلوتوث گردید.