بر پایی ایستگاه بلوتوثی« فاطمه فاطمه است» در خانه فرهنگ فدک (15\2\90)