به همت گروه سازماندهی و فهرستنویسی منابع غیرکتابی اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی ایران ، نمایشگاه دائمی سازماندهی منابع غیرکتابی، در محل استقرار این گروه برگزار شده است. در این نمایشگاه تخصصی،  نحوه توصیف و سازماندهی انواع منابع غیرکتابی در ۱۰ گروه گرافیکی، چاپی، الکترونیکی، پروژکتوری ، شنیداری موسیقایی و غیرموسیقایی، سه بعدی، ویدئویی، جغرافیایی و چندرسانه­ای همراه با نمونه ای از منابع به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه کارشناسان به ارائه اطلاعات فنی و تخصصی در خصوص مراحل و جزئیات سازماندهی منابع غیرکتابی می پردازند. مراجعان آن دانشجویان، کتابداران، آرشیوداران و گاهی مهمانان خارجی از کتابخانه های سایر کشورها هستند. چنین نمایشگاهی در ایران بی نظیر است و با اهداف ذیل برگزار شده است:

1.      راهنمایی و مشاوره کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و آرشیوها در سطح ملی و بین المللی؛

2.      تکمیل برنامه های آموزشی سازماندهی و فهرستنویسی منابع غیرکتابی دانشگاهها به صورت عملی و کاربردی؛

3.      ایجاد انگیزه در سایر مراکز اطلاع رسانی، کتابخانه ها و آرشیوها، جهت سازماندهی و فهرستنویسی سریع تر منابع غیرکتابی؛

4.      آموزش دائمی و کاربردی برای تمامی دانشجویان، کتابداران، فهرستنویسان وسایر  علاقه مندان این حوزه

5.      ایجاد نمایشگاهی که تمامی منابع غیرکتابی در سطح کشور در یک جا تجمیع شوند.