امام هادی علیه السلام فرموند:

علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگران است